Skip to main content

Te Ahu o te Reo Māori

Me reo rua rawa, tikanga rua rawa anō hoki te pūnaha mātauranga o
Aotearoa New Zealand, e āhei ai ngā ākonga katoa ki te whakamahi i te reo Māori
ki tētahi taumata, i a ia e ngākau pai haere nei ki te ao Māori. E tohu ana
Te Ahu o te Reo Māori i te tautoko a te Kāwanatanga ki te whakapakari,
ki te whakatupu hoki i tētahi ohu kaimahi ātauranga e āhei ana ki te whakamahi
kia tika i te reo Māori i ia rā, ki te whakatō anō hoki i te reo Māori ki ngā akoranga
o ngā ākonga katoa o Aotearoa i mua i te tau 2025.

Te Ratonga ā-Motu o Te Ahu o te Reo Māori

Kia tiakina te mātauranga ki te reo Māori

E whāia ana e te kaupapa kia tautokona ngā amorangi, ngā kaiako me ngā kaimahi hāpai mai i ngā kura kōhungahunga tae noa ki ngā kura tuarua ki te whakatupu i tō rātou āheinga me tō rātou māiatanga ki te whakamahi me te whakatō i te reo Māori ki roto i ngā akoranga o ngā ākonga katoa.

Ka whai wāhi atu ngā kaiuru ki te tūhono atu me te whai māramatanga hoki ki tētahi tirohanga ā-ao rerekē; ka pāhekoheko ki ngā tikanga ā-ahurea, ki ngā kōrero me ngā hītori e whaitake ana ki Aotearoa, otirā ki ngā akoranga o ngā ākonga katoa.

Hei hoa Tiriti, he herenga tō te Kāwanatanga ki te tiaki, ki te whakatairanga hoki i te reo Māori hei taonga tuku iho, koia kua mana i raro i te Tiriti o Waitangi.

He kōwhiti mana nui te pūnaha mātauranga e noho māori ai, e whanake ai anō hoki te matatautanga o te reo Māori, waihoki e taea ai e te ākonga Māori te eke panuku i roto i te ao mātauranga mā tōna tuakiri Māori tonu.

Mātua rā, ko te whakatutukinga o te panonitanga ā-pūnaha mātauranga whānui ka noho mātāmua, kia tautokona rawatia te whakatupuranga o te reo Māori me te mātauranga Māori i roto i te ao mātauranga.

 | 
 • Kia whakatupu, kia whakapakari hoki te āheinga o te ohu kaimahi mātauranga ki te whakatō i te reo Māori i roto i ngā akoranga o ngā ākonga katoa puta noa i Aotearoa New Zealand.
 • Kia whanake ake te matatau o ngā kaiako, kia tere ake ai te hopu i te reo, kia whakaaweawe hoki i te aurere ki te whakaako mā te reo Māori tonu, e māori ai te whakamahinga tika o te reo Māori i ia rā
 • Kia whakapiki ake te āheinga o te ohu kaimahi mātauranga (mai i te kura kōhungahunga tae atu ki te kura tuarua) ki te whakamahi tika i te reo Māori
 • Kia whakatōkia te reo Māori i roto i ngā akoranga o ngā tamariki katoa, mai i te kura kōhungahunga tae atu ki ngā taumata katoa o ngā kura
 • Kia ea te panonitanga ā-pūnaha mātauranga, kia tautoko rawa ai i te whakatupuranga o te reo Māori me te mātauranga Māori, ā, kia rite tonu hoki te pikinga ake o te reo ruatanga me te tikanga ruatanga.

Ko tā Te Ahu o te Reo Māori, he:

 • Whakatupu i te āheinga o te ohu kaimahi whānui o te kura kōhungahunga, te kōhanga reo, te puna reo, ngā kura tuatahi, ngā kura takawaenga, ngā kura tuarua me ngā wharekura hoki, kia māia ake ai rātou ki te whakamahi i te reo kia tika i ia rā, me te aha, ka whakatōkia te reo Māori i roto i ngā tikanga whakaako me ngā kaupapa ako.
 • Āwhina i ngā kaikōrero hou o te reo Māori me ngā kaikōrero matatau hoki e ngana nei ki te whakapiki i tō rātou mātautanga, ō rātou pūkenga me ō rātou wheako me te reo Māori.

Kei roto i te ohu kaimahi mātauranga ko ngā kaimahi e pāhekoheko ana, e taunaki ana hoki i ngā akoranga o ngā ākonga katoa, pēnei i ngā kaiako, ngā tumuaki, ngā kaimahi whakaaako kore me ngā kaimahi hāpai i roto i ngā kura kōhungahunga, ngā kōhanga reo, ngā kura auraki me ngā kura Māori.

He wāhanga kotahi tēnei i roto i tētahi kaupapa whānui e taunaki ana i tā te Kāwanatanga hāpai ake i tana tautoko ki te whakapiki i te ratonga o te reo Māori i roto i ngā kura.

Ko te poipoi i tō tātou taonga o te reo Māori, kia tupu, kia hua ai --- koia ko te tikanga o Te Ahu o te Reo Māori.

E aro nui ana ngā kaupapa katoa o Te Ahu o te Reo Māori ki te reo ā-iwi, ki ngā tikanga ā-iwi me ngā kōrero tuku iho nō ngā iwi.

E wātea ana te kaupapa nei puta noa i te whenua, ā, e aro atu ana te kaupapa ki ngā taumata katoa.

E whitu katoa ngā taumata o te anga whanaketanga, e kīia nei ko Ngā Taumata o Te Ahu o te Reo Māori, ā, e rima ōna kaupapa matua

 1. Te reo ā-iwi: ko ngā kupu, ngā kīanga, ngā karakia, ngā waiata me ngā kīwaha hoki o te iwi
 2. Te whakamahi: ko te whakangungu i te whakamahinga o te reo e tika ana mō te taiao akomanga
 3. Te wetereo: ko te tūāpapa o te wetereo me ngā tikanga reo ā-tuhi
 4. Te marautanga: ko te whakawhanake i ngā marau ako mō te rite tonutanga o ngā tūmahi me ngā ngohe
 5. Te whakarauoratanga: ko te whakamahere rautaki reo mō te kura, te kura kōhungahunga, te akomanga rānei.
A young ākonga holds up her artwork about the stars of Matariki
Participants of Te Ahu o te Reo Māori engaging in different activities

 

Me pēhea ahau e rēhita ai?

Ki te rēhita, kōwhiria he kaiwhakarato kei tō rohe, ā, pāwhiria tana kāri ki raro iho nei kia kitea tōna hono rēhita.

Kia mahara ake: Me whai whakaaetanga ngā rēhitanga KATOA i te kaiwhakamana tautapa o tō kura kōhungahunga, tō kura rānei.

Ngā pātai auau

 | 

E mahi tahi ana mātou ki ētahi kaiwhakarato reo Māori tekau mā toru, e matatau ana ki te ako me te whakaako i te reo, e mātau ana ki te reo ā-iwi, e kaingākau nui ana hoki ki te whakarauoratanga o tō tātou reo taketake. Kei ia kaiwhakarato ā rātou ake tāera whakarato, ā rātou ake hōtaka anō hoki.

He rahi ngā āhua tuku i ngā hōtaka, pēnei i ngā akomanga ā-wiki, ā-ipurangi, ā-rōpū whāiti, me ngā noho marae. Kia tautokona tonutia koe me tō māia ki te whakamahi i ngā akoranga kua akona e koe ki roto i ō akomanga kura, ka wātea mai ki a koe tētahi hōtaka hāpai motuhake, e 8 wiki te roa, ki te āwhina i a koe ki te whakatō me te whakaniko i ō ngohe whakaako.

Kāore he utu ki te rēhita, mō te tae atu rānei. Katoa ngā rauemi ako ka tukuna atu ki a koe.

E wātea ana te puna tahua tautoko kaiuru ki ngā kura kōhungahunga, ngā kōhanga reo, ngā puna reo, ngā kura auraki, ngā kura Māori, ngā kura tuarua me ngā wharekura ki te tautoko i ō rātou kaimahi me ngā kaiāwhina ki te whai wāhi atu ki ngā akomanga Te Ahu o te Reo Māori i roto i ō rātou rohe.

 • Ka māraurau ngā kaiuru katoa kua oti te rēhita, ā, e whai tonu ana i te hōtaka tae rā anō ki waenganui o te kaupapa, kia whiwhi i te puna tahua tautoko.
 • Ka utua tōtikahia he $500 mō ia kaiuru ki te kura kōhungahunga, te kōhanga reo, te puna reo, te kura auraki, te kura Māori, te kura tuarua, te wharekura rānei e Te Tāhuhu o te Mātauranga.
 • Kei te kura kōhungahunga, te kōhanga reo, te puna reo, te kura auraki, te kura Māori, te kura tuarua, te wharekura rānei te mana ki te whakatau me pēhea te whakamahi i te puna tahua tautoko, mehemea ka tuku tōtika atu ki te kaiuru, ka whakamahia rānei hei utu i ngā nama ka tūpono mai i roto i te hōtaka.