Skip to main content

Te Aho Ngārahu

He tautoko i te tiringa o ngā pūrākau o ngā iwi i roto i ngā kura.

He mea whakatū Te Aho Ngārahu i te tau 2017 hei whakawātea
i te urutomo a te tangata ki ngā rauemi ā-rohe reo Māori kounga
tiketike, hei tautoko i ngā ākonga, i ngā kaiako me ngā Kāhui Ako
e ako nei i roto i te reo Māori, mā te reo Māori, i ngā horopaki
arareo Māori, arareo Ingarihi anō hoki.

New Variant

 

 

Te tikanga o te ingoa Te Aho Ngārahu

Ko tēnei mea te aho ngārahu he ngārahu tino mārama taiahoaho, e muramura ana i te pūtake o te ahi kā.   I mua i te pokonga whakamutunga o te ahi kā, ka haria mai he matangi, he hau, ki te ngārahu whakamutunga, ā, ka mura ake kia whitawhita anō.

Waihoki i tēnei kaupapa, kua tīkina atu he hau matangi, ko te hā tonu o ō tātou hapori tērā, ki ngā ngārahu o ō tātou pūrākau, kua mura anō te ahi o ngā tikanga me te akoranga o ō tātou iwi, hei whakakā anō i te mahana mō ō tātou ākonga, me ō tātou kaiako i te reo Māori.